نامه وارده:

نامه وارده:   

 

 ما اهالی کوچه عاجزآباد عاجزانه از شهردار منطقه درخواست داریم    

 

که نسبت به آسفالت کوچه ما اقدام کنند چون    

  

زمستان در راه است و ما از نعمت گاز بی بهره ایم.  

 

پاراف شهردار:  

  

زمستان؟ آسفالت؟ گاز؟ چه ربطی به هم دارند؟    

از اداره گاز استعلام شود.  

جواب منشی شهردار به شهردار:  

  

برادران شرکت گاز طی نامه بلند بالایی گفته اند که تا کوچه آسفالت نشود  

  

آنها قادر به حفر کانال و گذاشتن لوله های گاز نیستند   

 اول آسفالت بعد کانال کشی.   

 بالاخره آنها هم آدم هستند و جان شان را از سر راه نیاورده اند   

 که بخواهند داخل کوچه پر از گل و لای به کانال کشی اقدام کنند.  

شهردار دستور داد: سریعاً کوچه با همیاری مردم آسفالت شود.   

اداره مربوطه:    

هنوز پول پیمانکاران سال پیش را نداه ایم و   

 

آنها در اعتصاب هستند. اگر بودجه بیاید چشم.  

و در حین این مکاتبات برف از راه رسید و کوچه را سفید پوش کرد

[ پنج‌شنبه 22 بهمن‌ماه سال 1394 ] [ 10:14 ق.ظ ] [ korosh zadbood ] [ 6 نظر ]

دوتا خانم...

ﺩﻭ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﺗﻮ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭﺷﻮﻥ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ‌ﮐﺮﺩﻧﺪ


ﺍﻭﻟﯽ: «ﺩﯾﺸﺐ، ﺷﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ. ﺗﻮ ﭼﻪ ﻃﻮﺭ؟


ﺩﻭﻣﯽ: «ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﻮﺩ. ﺷﻮﻫﺮﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﺳﯿﺪ ﺧﻮﻧﻪ


 ﻇﺮﻑ ﺳﻪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺷﺎﻡ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺭﻓﺖ و افتاد رو تخت 


ﻭ ﺧﻮﺍﺑﺶ ﺑﺮﺩ. ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﮔﺬﺷﺖ؟»


ﺍﻭﻟﯽ: «ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺎﻋﺮﺍﻧﻪ ﻭ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩ. ﺷﻮﻫﺮﻡ ﻭﻗﺘﯽ


 ﺭﺳﯿﺪ ﺧﻮﻧﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﯾﻪ ﺩﻭﺵ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﻡ ﺗﻮ


 ﻫﻢ ﻟﺒﺎﺳﺎﺗﻮ ﻋﻮﺽ ﮐﻦ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺷﺎﻡ.


 ﺷﺎﻡ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺧﻮﺭﺩﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ


 ﺭﺳﯿﺪﻡ ﻣﻨﺰﻝ ﺷﻮﻫﺮﻡ ﺧﻮﻧﻪ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﻤﻊ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﮐﺮﺩ.»


از قرار، همسران این دو خانم نیز همکار هم بودند و داشتند


 درباره دیشب صحبت می‌کردند.


ﺷﻮﻫﺮ ﺍﻭﻟﯽ: «ﺩﯾﺮﻭﺯﺕ ﭼﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮔﺬﺷﺖ؟»


ﺷﻮﻫﺮ ﺩﻭﻣﯽ: «ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩ. ﻭﻗﺘﯽ ﺭﺳﯿﺪﻡ


 ﺧﻮﻧﻪ ﺷﺎﻡ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﺁﺷﭙﺰﺧﻮﻧﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ. 


ﺷﺎﻡ ﺭﻭ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﻭ ﺑﻌﺪﺵ ﺭﻓﺘﻢ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻡ. ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻮ ﭼﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﺑﻮﺩ؟»


ﺷﻮﻫﺮ ﺍﻭﻟﯽ: «ﺭﺳﯿﺪﻡ ﺧﻮﻧﻪ ﺷﺎﻡ ﻧﺪﺍﺷﺘﯿﻢ، ﺑﺮﻕ ﺭﻭ ﻗﻄﻊ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ


 ﭼﻮﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺴﺎﺑﺸﻮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ.


 ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪﯾﻢ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺷﺎﻡ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ. ﺷﺎﻡ ﻫﻢ ﺑﯿﺶ


 ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﺮﻭﻥ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪﯾﻢ


 ﺗﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺑﺮﮔﺮﺩﯾﻢ.


 ﻭﻗﺘﯽ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﺧﻮﻧﻪ ﯾﺎﺩﻡ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﻕ


 ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪﻡ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﻊ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻨﻢ.»


[ پنج‌شنبه 15 بهمن‌ماه سال 1394 ] [ 10:42 ق.ظ ] [ korosh zadbood ] [ 3 نظر ]

آهنگ دستای سرد تو

سلام

یه خاطره قدیمیه دیگه که البته

همون قدیما ظبط شده که گفتم 

شاید جالب باشه

امیدوارم خشتون بیاددانلود

برچسب‌ها: دلنواخته
[ پنج‌شنبه 8 بهمن‌ماه سال 1394 ] [ 04:57 ب.ظ ] [ korosh zadbood ] [ 3 نظر ]

ﭘﺴﺮ ﺷﻤﺎ ﺍﺧﺮﺍﺟﻪ...

ﻣﺪﻳﺮ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ: ﭘﺴﺮ ﺷﻤﺎ ﺍﺧﺮﺍﺟﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﺷﻮ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﻦ


ﭘﺪﺭ: ﭼﺮﺍ؟


ﻣﺪﻳﺮ:ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺎﺭﻳﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰﻱ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ


ﭘﺪﺭ: ﺑﺎ ﭼﻲ؟ 


ﺗﻮ ﺭﻭ ﺧﺪﺍ ﻳﻪ ﺟﻮﺭﻱ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻴﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﻢ ﺑﻔﻬﻤﻢ


ﺩﺭﺱ ﻧﺨﻮﻧﺪﻩ ﮐﺘﮏ ﮐﺎﺭﻱ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺧﻪ ﭼﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ؟


ﺍﻭﻥ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﮐﻼﺱ ﭘﻨﺠﻤﻪ ﻳﻪ ﺳﺎﻝ ﻧﻤﻴﺸﻪ 


ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ 


ﺍﻧﺼﺎﻓﻪ ﺍﺧﺮﺍﺟﺶ ﮐﻨﻴﺪ؟ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻴﻦ ﭼﻴﮑﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ؟ 


ﺍﺻﻼ ﺍﻻﻥ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟


ﻣﺪﻳﺮ: ﺑﭽﻪ ﺷﻤﺎ ... ﺑﭽﻪ ﺷﻤﺎ...


ﭘﺪﺭ: ﺑﭽﻪ ﻣﻦ ﭼﻲ؟


ﻣﺪﻳﺮ: ﺑﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﻭﺳﻂ ﻛﻼﺱ ﺟﻠﻮ ﺑﯿﺴﺖ ﺟﻔﺖ ﭼﺸﻢ 


ﺑﻪﻣﻌﻠﻤﺶ ﮔﻔﺘﻪ:


ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ ﻋﺸﻘﻢ


ﭘﺪﺭ ﺑﻐﻀﺶ ﺭﺍ ﻓﺮﻭ ﻣﻴﺨﻮﺭﺩ


ﭘﺪﺭ:ﺍﻻﻥ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟


ﻣﺪﻳﺮ: ﭘﺸﺖ ﺩﺭ 


ﭘﺪﺭ ﺍﺯ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻴﮑﻨﺪ


ﺍﻣﺎ ﺍﺛﺮﻱ ﺍﺯ ﭘﺴﺮﺵ ﻧﻴﺴﺖ


ﺑﻠﻨﺪ ﺩﺍﺩ ﻣﻴﺰﻧﺪ ﺳﯿﺎﻭﺵ


ﺍﻣﺎ ﺟﻮﺍﺑﻲ ﻧﻤﻴﺸﻨﻮﺩ


ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻫﺎﻱ ﮐﻨﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻴﺨﻮﺭﺩ


ﻭ ﮐﻴﻒ ﭘﺴﺮﺵ ﺭﺍ آﻧﺠﺎ ﻣﻴﺒﻴﻨﺪ


ﺭﻭﻱ ﮐﻴﻒ ﺭﻭﻱ ﻳﮏ ﺗﮑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ :


ﺻﺪﺍﺵ ﺧﻴﻠﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ


ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺨﺶ

[ پنج‌شنبه 1 بهمن‌ماه سال 1394 ] [ 08:36 ق.ظ ] [ korosh zadbood ] [ 3 نظر ]