کمال الملک ...

کمال الملک نقاش چیره دست ایرانی (دوران قاجار) برای

  

شنایی با شیوه ها و سبکهای نقاشان فرنگی به اروپا سفر 


کرد. زمانی که در پاریس بود فقر دامانش را گرفت و حتی 


برای سیر کردن شکمش هم پولی نداشت.   یک روز وارد 


رستورانی شد و سفارش غذا داد در آنجا


 رسم بود که افراد متشخص پس از صرف 


غذا پول غذا را روی میز می گذاشتند و می رفتند، معمولا 


هم مبلغی بیشتر، چرا که  این مبلغ اضافی


 بعنوان انعام به گارسون می رسید


اما کمال الملک پولی در بساط نداشت بنابراین پس از 


صرف غذا از فرصت استفاده کرد از داخل خورجینی که 


وسایل نقاشی اش در آن بود مدادی برداشت و پس از 


تمیز کردن کف بشقاب عکس یک اسکناس را روی آن 


کشید، بشقاب را روی میز گذاشت و از رستوران بیرون


آمد. گارسون کهاسکناس را داخل 


بشقاب دید دست برد که 


آن را بردارد ولی متوجه شد که پولی در کار 


نیست و تنها یک نقاشی ست بلافاصله با عصبانیت دنبال 


کمال الملک دوید یقه او را گرفت و شروع به داد و فریاد 


کرد صاحب رستوران جلو آمد و جریان را پرسید.


گارسون بشقاب را به او نشان داد و گفت این مرد یک دزد 


و شیادست بجای پول عکس اش را داخل بشقاب کشیده 


صاحب رستوران که مردی هنر شناس بود دست در جیب 


برد و مبلغی پول به کمال الملک داد بعد به گارسون گفت 


رهایش کن برود این بشقاب خیلی بیشتر از یک پرس غذا


ارزش دارد. امروز این بشقاب در موزه ی لوور


پاریس بعنوان بخشی از تاریخ هنری 


این شهر نگهداری میشوداعضای قبیله سرخ پوست از رییس جدید می پرسن :


آیا زمستان سختی در پیش است؟


رییس جوان قبیله که هیچ تجربه ای در این زمینه نداشت


جواب میده «برای احتیاط برید هیزم تهیه کنید»


بعد میره به سازمان هواشناسی کشور زنگ میزنه:


«آقا امسال زمستون سردی در پیشه؟»


پاسخ: «اینطور به نظر میاد»


پس رییس به مردان قبیله دستور


 میده که بیشتر هیزم جمع کنند


و برای اینکه مطمئن بشه یه بار دیگه به سازمان 


هواشناسی زنگ میزنه:


«شما نظر قبلی تون رو تایید می کنید؟»


پاسخ: «صد در صد»


رییس به همه افراد قبیله دستور میده که تمام توانشون 


رو برای جمع آوری هیزم بیشتر صرف کنند


بعد دوباره به سازمان هواشناسی زنگ میزنه:


«آقا شما مطمئنید که امسال زمستان سردی در پیشه؟»


پاسخ: بگذار اینطوری بگم؛ سردترین 


زمستان در تاریخ معاصر!


رییس: از کجا می دونید؟


 چون سرخ پوست ها دیوانه


 وار دارن هیزم جمع می کنن

[ شنبه 22 آبان‌ماه سال 1395 ] [ 08:32 ق.ظ ] [ korosh zadbood ] [ 2 نظر ]